החום הכבד קיצר את פריחת עצי הצאלון שמגיעה לשיא ב-19 ביוני, חג השוטטות הבינלאומי. היום לפני עשור הגעתי במקרה לאי יווני והחלה הכרות מעמיקה שלי אתו.