בשפה פסיכולוגיסטית ודרך דמויות מלאות רגש, היא מעבירה לנו מסרים פתוחים לפרשנות אישית. כשהיא משתמשת בניירות עיתון כמצע לעבודותיה, והם מתבלים, דוהים ולפעמים נתלשים מהקירות, מודגשת הזמניות של יצירתה. שיתופי הפעולה שלה עם Dede הולידו עבודות מרשימות בגודלן והן מעבירות מסר של פגיעות ושבירות בעולמנו. עוד על לצי ברשימה.

חזרה לגלריית אמני רחוב