בקבוקי ומיכלי פלסטיק אנו משליכים לפח המיחזור בפינת הרחוב.

את העיתונים – לפח הכחול

ומה עושים בבגדים ישנים ובלויים מידי שאי אפשר למסור למישהו?

חפשו את הפחים חדשים – הם מקבלים לתוכם בגדים ישנים ומתמחזרים לסמרטוטים. הפח המצולם פה עומד בפנקס פינת אבן גבירול.

ואם במודעות עסקינן, אז הנה צילום של פח רחוב בסביבה בה יש פחי מיחזור רבים.

מעניין לשמוע מה אתם חושבים

  • (יתפרסם בקרוב)