אנחנו עולים ויורדים במדרגות בשמורת יער באי יקושימה

השלטים המכוונים

ובעיקר אלה האוסרים איסורים

נמצאים גם בטבע

ביפן תשומת הלב לניקיון

ולבטיחות המטיילים גבוהה

ועל כן יש אזהרות בכל מקום

למשל סרט וורוד זוהר

שנקשר לאורך הדרך על כל ענף שבולט לתוך השביל

ויכול להוות סכנה

מעניין לשמוע מה אתם חושבים

  • (יתפרסם בקרוב)